เชิญเป็นแฟนเพจเพื่อรับข่าวสารมือถือที่นี่
Home

หลักสูตรที่เปิดสอน

           หลักสูตรสอนซ่อมโทรศัพท์มือถือขั้นพื้นฐาน - ขั้นสูง Focusphone2012
เน้นสอนทฤษฏีและปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน สมัครเรียนวันนี้ในราคาพิเศษ! 8,500 บาท
ใช้เวลาเรียน 1 เดือนเวลาเรียน 10.00 - 17.00 น. เรียนวันจันทร์ - ศุกร์เราการันตี
เรียนจบมีงานทำแน่นอน..

       รายละเอียดการเรียนดังนี้
     *หลักสูตรซ่อมโทรศัพท์มือถือขั้นพื้นฐาน

 • สอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือและวิธีการใช้เครื่องมือซ่อมโทรศัพท์มือถือ
 • สอนการใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ซ่อมมือถือ มิเตอร์ หัวแร้ง และอุปกรณ์ต่างๆๆๆบนโต๊ะช่าง
 • สอนการใช้อุปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือ, แรงดัน, สัญญาณ, ระบบจ่ายไฟ-Power Supply
  การทำงานของวงจรรับ-ส่งสัญญาณ-RF/TF, เสียง, ควบคุมและประมวลผล-CPU,
  หน่วยความจำ-Ram/Flash กล้องถ่ายรูป
 • สอนเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก-Connection system, ซิม-Sim Card System การตรวจ
  ซ่อมจุดเกิดอาการเสีย, การถอด-ใส่อุปกรณ์ IC, อาการเสียและการแก้ไขการใช้โปรแกรมที่
  เหมาะสมกับโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่น, การ upgrade, ลักษณะอาการเสียที่ต้องใช้โปรแกรม
  ในการแก้ไข

     *หลักสูตรซ่อมโทรศัพท์มือถือขั้นสูง

 • เพื่อเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญการซ่อมโทรศัพท์มือถือขั้นสูงด้วยการเรียนแบบเวิร์คช็อป-ตัวต่อตัว
  กับอาจารย์ผู้สอนที่เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ
 • สอนการต่อลายวงจร, ซิม, ปุ่มกด, ชาร์จมือถือโนเกีย, การต่อลายใต้เม็ด, การเช็คขา
  เทียบเบอร์เปลี่ยน IC ทุกประเภท
 • สอนการบอลขาขั้นสูง, การยก-วาง เปลี่ยนก้นชาร์จ, การดัดแปลงแก้ไขลายวงจรระบบชาร์จ
 • สอนการใช้มัลติ มิเตอร์วัดไฟ, การเช็คลายเพื่อวิเคราะห์อาการเสีย, การใช้ซัพพลายอ่านค่า
  เพื่อวิเคราะห์อาการเสีย
 • สอนการใช้เครื่องเป่าลมร้อน เป่า ถอด เปลี่ยน IC, การถอด-ประกอบ-เปลี่ยนสายแพร์
 • สอนการเช็ค-แปลง-ต่อลายจอทัชสกรีน, วิเคราะห์อาการเสียจากลายวงจร, การใช้ฟอฟท์แวร์
  วิเคราะห์อาการเสีย
 • สอนการแฟลตเครื่อง, การวิเคราะห์-แก้ปัญหาอาการเสียฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์
 • สอนการปลดล็อค BB, iPhone, iPad, การลงแอพพลิเคชั่นในระบบแอนดรอย, การรูท

********พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำก่อนเปิดร้านและเปิดร้านแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญ********

Free business joomla templates